ЗА ПОРЪЧКИ: Тел: 0887 923 449 / Email: info@totalpack.bg

Избери продукт

ТОТАЛ ПАК Е „ДОСТАВЧИК НА УСЛУГА С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ“

Производителите и дистрибуторите на опъковъчни материали играят различна роля на пазара, който обслужват. Основната роля на производителя е да създаде продукта и неговата задача приключва там. Ролята на дистрибутора е да помага да спомогне продукта да бъде доставен на правилните места и на правилната цена. И двете роли имат своята важност, но и двете страни могат да създадат неефективност във веригата на доставките. Фразата “Дистрибуторът е просто още една уста за хранене” отразява част от тази неефективност. Точно поради тази причина е нужна и се появява ролята „Доставчик на услуга с добавена стойност“ (VASS). Тези фирми имат изградени силни бизнес взаимоотношения с производителите, партнират си добре с тях при справяне с техните ограничения и предлагат допълнителни ползи за клиентите.

Ние с радост ще Ви представим и опишем нашия бизнес модел, като Ви покажем как VASS доставчикът може да добави огромна стойност за компанията Ви във веригата на доставките и Вашите крайни резултати!

В повечето традиционни индустрии, множество посредници и играчи са замесени във веригата докато даден продукт стигне до крайния си клиент. Производителите специализират в това да произвеждат даден продукт максимално ефективно, на най-ниската възможна цена. За да се осъществи това, те трябва да произвеждат големи количества продукция, която да реализират моментално и да поддържат техните производствени машини работещи през цялото време. Дистрибуторите добавят гъвкавост в процеса на доставка по веригата, като купуват на едро от производителите и  поддържат складови наличности за последващи продажби. Но също така традиционните дистрибутори са „посредници“, които не предоставят достатъчно стойност, за печалбата, която прибират. Точно поради тази причина, изказвания от типа на „Аз не правя бизнес с посредници“ се чуват всеки ден, и напълно оправдано.

Всеки клиент иска да елиминира неефективностите на пазара и да получи най-добрата стойност за парите си. Точно поради тази причина ролята на „Доставчик на услуга с добавена стойност“ (VASS) е належяща. Тези доставчици вземат добрите практики от производителите и дистрибуторите и елиминират потенциалните неефективности.

Първо нека отговорим на фундаменталния въпрос защо посредниците са ненужни.

 

СЛОЖНИ ПАЗАРИ И ПОСРЕДНИЦИ

Пазарите с много играчи в него – купувачи и продавачи, са сложни по характер. Такива пазари имат нужда от специални механизми за да работят ефективно.

Опаковъчния пазар е добър пример за такъв сложен пазар. Голяма част от опаковъчните материали са купувани и препродавани от няколко големи компании. Заради голямата си покупателна сила, те имат директна връзка и близки отношения с най-големите производители на опаковки и достъп до техните продукти.

Но освен това има множество сценарии, които не се покриват от тези взаимоотношения. Например:

  • Има нови клиенти (всеки с малка покупателна способност), които искат да купят от големите производители на опаковки (които нямат време да обслужват малките фирми).
  • Има нововъзникващи клиенти, които искат да купуват от по-малки производители на опаковки (които може да не разполагат с необходимите ресурси за предоставяне на всички необходими услуги).
  • Има по-големи клиенти с уникални потребности, които най-добре се обслужват от производители на специални опаковки (но те трудно могат да намерят правилните).

В резултат на това хиляди клиенти и стотици производители се възползват от посредничеството на пазара на опаковки. Дистрибуторите на опаковки действат като посредници на пазара.

Но това не означава, че дистрибуторите на опаковки са най-добрият отговор. Всъщност дистрибуторите на опаковки понякога не са усъвършенствани и добавят малко помощ за печалбите, които осъществяват. Опитният мениджър може да осъзнае, че правенето на бизнес с дистрибутор може да е грешка. За да изясним този случай, ще опишем всеки от играчите във веригата на доставките, като се започне от производителите.

 

ТРАДИЦИОННИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Традиционният производител притежава активи – машини и сгради – за генериране на продукцията, поръчана от неговите клиенти. Тези производители обикновено са експерти в избора на подходяща машинна платформа, материали и местоположение, за да произведат поръчка и да управляват машината си по най-ефективния начин.

Материалните активи на производителя представляват огромно количество инвестиран капитал. Общото е, че общият размер на имотите, машините и оборудването представлява над 30% от общите активи на производителя. Вследствие на това производителят иска да постигне най-висока възвръщаемост на тези активи.

Това създава известна пристрастност и неефективност, която може да противоречи на интересите на клиента. За да получи най-висока възвращаемост на активите, производителят иска да управлява машините си през цялото време с минимални престои. За клиента това означава или закупуване на хомогенен продукт (който не помага на клиента да се открои на пазара), или да се ангажира с дълги производствени цикли или неадекватни срокове. И тъй като производителят има толкова много вложен капитал, той не желае да прибавя повече сгради за поддържане на инвентара на клиентите (дори за ограничен период от време). Той иска да изпрати продукта веднага след като излезе от производствената линия (по поръчка). За повечето клиенти това не е идеално, защото това означава, че те трябва да инвестират в складови помещения и да поддържат обширни инвентаризации, носейки разходи с отрицателно въздействие върху паричния поток. Освен това, в усилията си да постигнат максимална ефективност, производителите са склонни да намаляват услугите с добавена стойност.

 

ТРАДИЦИОННИЯ ДИСТРИБУТОР

Традиционният дистрибутор “разбива едро на дребно”. Той правят една голяма поръчка към производителя (позволяваща на производителя да се фокусира върху дълги производствени цикли), след което те разбиват тези големи количества и правят много по-малки продажби на крайните клиенти. Този модел добавя стойност чрез създаване на удобни количества и наличие на артикули на склад. Тези посредници предимно печелят скромни маржове на печалба.

Дистрибуторите извличат полза от неефективността на пазара. Проблемът за купувачите е, че не всички дистрибутори действат в най-добрия им интерес. Те искат да им продадат това, което имат на склад. В края на краищата, поддържането на големи складови наличности от множество видове опъковъчни материали е скъпо.

Дистрибуторите живеят сделка за сделка и независимо от печалбите, които печелят, те обикновено водят несигурен бизнес.

В резултат на това повечето дистрибутори се съпротивляват или имат затруднения да правят бъдещи инвестиции в бизнеса си. Обикновено те не правят иновации или търсят начини да предложат на своите клиенти нещо повече от малко по-добро предложение, отколкото производителят.

 

МОДЕРНИЯТ ДОСТАВЧИК НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

Според нас терминът “добавена стойност” означава комбиниране на различни елементи за достигане на оптимална комбинация.

Доставчикът на добавена стойност съчетава най-доброто от това, което производителите и дистрибуторите трябва да предложат заедно с услугите и грижата за клиентите, които спомагат за увеличаване на растежа на своите клиенти. И те го правят без ограниченията, които често се проявяват от традиционните участници.

Доставчикът на добавена стойност съчетава три важни елемента, които го правят важна част от веригата на доставки:

–              Първо, те притежават най-добрите качества на производителя.

Те са високо квалифицирани експерти по продуктите, които продават. Те наблюдават производството и могат да проектират персонализирани решения за своите клиенти. Те имат вътрешни екипи за пълен контрол на качество. Доставчикът на добавена стойност обаче не притежава производствени активи и машини. Вместо това те сключват договор за производство с производителя, който е най-подходящ за проекта. Това означава, че един Доставчик на добавена стойност не трябва да се притеснява за това как да запази конкретна машина в движение или да се опита да принуди клиентите да закупят продукти, които понастоящем са на разположение. В резултат на това един Доставчик на добавена стойност има ефективен капацитет и не е обвързан към конкретна технология или оборудване или инструменти.

–              Второ, те предлагат дистрибуционни и логистични услуги.

Доставчикът на добавена стойност има складови помещения и управлява инвентара, обработва входящата и изходящата логистика и доставя винаги, когато Ви е необходимо. Доставчикът на добавена стойност надхвърля традиционния модел на дистрибутор с превъзходна инвентаризация и доказано оперативно съвършенство. Целта на Доставчикът на добавена стойност е да се намалят общите разходи за системата чрез консолидиране на инвентара по цялата верига на доставки, включително с оформяне на инвентара на етажите на клиентите. A Доставчикът на добавена стойност има основна компетентност в управлението на инвентара, която може да помогне на клиентите да контролират нивата на инвентаризация и разходите и може да доставя на клиентите на точно определено време.

–              Трето, той предоставя допълнителни услуги в полза на клиента.

Доставчикът на добавена стойност предлага начини да подобри приходите на клиентите си, да намали техните разходи и да подобри резултатите на своите доставчици. Често виждате, че производителите и дистрибуторите имат противоречащи си интереси. Има дори дистрибутори с амбицията да се конкурират с производителите, въпреки че конкуренцията е съсредоточена главно само върху ценовите проблеми.

Доставчикът на добавена стойност и производителят се допълват взаимно и уважават взаимно своите умения и силни страни, така че вместо да се конкурират, те работят заедно и се допълват  взаимно, за да служат на крайния клиент по най-добрия възможен начин. Доставчикът на добавена стойност позволява на производителя да запази предпочитания си стил на работа (производство за директна продажба) и Доставчикът на добавена стойност управлява инвентара за своите клиенти чрез проактивна експертиза на складовите наличности.

Точно затова Доставчикът на добавена стойност далеч надхвърля класическия производител или дистрибутор. Разликата се определя от цената му и от неговите опит и позиция. Доставчикът на добавена стойност е насочен към иновации, ефективност и има специален подход към удовлетвореността на крайния клиент.

Pin It on Pinterest

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ВСИЧКИ ПОРЪЧКИ НАД 200ЛВ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ЮЛИ!

Scroll to Top