ЗА ПОРЪЧКИ: Тел: 0887 923 449 / Email: info@totalpack.bg

Избери продукт

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КОРЕКТНОСТ

ТОВА Е МОТОТО НА НАШАТА ФИРМА, КОЕТО ВЕЧЕ 20 ГОДИНИ СМЕ СПАЗВАЛИ И ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СПАЗВАМЕ.

Основната дейност на Тотал Пак е дистрибуция на стоки за еднократна употреба и всичко за опаковането. Опаковането, пакетирането, подготвяне на произведената продукция/стока за експедиция са неизбежни етапи във всеки производствен цикъл на даден продукт. Във всеки отрасъл на икономиката и във всяка стопанска дейност се използват най-различни материали за опаковане, пакетиране, палетизиране, разфасоване и много други процеси. Анализирайки икономическата дейност на стопанските субекти в различните отрасли на икономиката се стига до извода, че всеки отрасъл има своите специфични изисквания по отношение на опаковъчните материали и използваните технологии за тяхното приложение.

Например в хранителната промишленост, всеки произведен продукт трябва да бъде опакован според изискванията на нормативните уредбни и тук възниква необходимостта от правилен подбор на материалите, от които са направени опаковките, технологичния процес на опаковане и най-подходящите опаковъчни машини и съоръжения. В индустрията изискванията за опаковъчните материали също имат своята специфика. Опаковките трябва да осигурят на произведения продукт максимална защита от нараняване при транспортиране и съхранение. В търговията на едро и дребно правилния подбор на опаковъчни материали и консумативи определя качеството на предлагане на продаваните стоки към крайния клиент.

Анализирайки всички тези особености в различните отрасли на икономиката, се стига до извода, че има необходимост от търговски фирми като Тотал Пак, които да намират най-точния начин за съгласуване на процесите в опаковането. Това се изразява в намиране на най-подходяшия материал за опаковане на даден продукт, най-оптималната пропорция цена-качество, най-подходящия метод за опаковане. Тъй като опаковката е елемент от себестойността на произведения продукт, именно доставчиците на добавена стойност като Тотал Пак допринасят със своя професионализъм и компетентност за намаляне на тази себестойност и за повишаване на икономическия ефект (печалба) за производителя.

Историята на нашата фирма води началото си от 1996г. със създаването на търговския бранд „Тотал“. През годините сме създали доста развита мрежа от клиенти и доставчици и ние поддържаме професионални отношения с тях на високо ниво. Тенденцията е да доразвиваме и надграждаме всичко постигнато до момента, като основната ни цел е да бъдем максимално полезни на нашите контрагенти. Един от начините с които можем да постигнем това, ние виждаме в създаването на нов бранд- Тотал Пак: Всичко за Опаковането. Визията ни е да издигнем този бранд в национален мащаб като еталон за професионализъм в областта на опаковането, пакетирането и стоките за еднократна употреба.

Pin It on Pinterest

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ВСИЧКИ ПОРЪЧКИ НАД 200ЛВ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ЮЛИ!

Scroll to Top