Опаковъчна Индустрия

4 Признака за Здрава Опаковка

здрава опаковка

Опаковката на даден продукт е един от най-важните фактори, които оказват силно влияние върху решението на клиента дали да закупи дадения продукт или не. Това е така, защото опаковката прави първото впечатление на клиента.

Важно е да се уверите, че за една здрава опаковка е нужно да има минимално излишно празно пространство в нев, тъй като това може да доведе до прекомерни щети, както и до разходи. Добрата, качествена и здрава опаковка трябва не само да съхранява потребителските свойства на продуктите, но и да увеличава срока на съхранение без да се влошава качеството. Освен да предпазва продукта от външно замърсяване, тя трябва и да осигурява безопасността на употребата му.

Дизайнът на една здрава опаковка опаковката играе много голяма роля и е от изключителна важност. Днес много графични дизайнери, маркетинг и бранд мениджъри залагат на емоционалния аспект на въздействие на опаковката върху потребителите.

 

 

Ето няколко съвета как да разпознаем една здрава опаковка:

► Проверете цялостното състояние на опаковката

Производителите на нискокачествени и фалшиви продукти често пренебрегват и оставят на заден план дизайна на опаковката. Официалният търговец винаги ще се погрижи да произведе здрава опаковка, и дори ще обърне специално внимание на най-малките детайли, дизайна и опаковането на собствените си стоки. Погледнете внимателно в пакета, като трябва да обърнете внимание на качеството на печата: шрифтът трябва да е четлив и последователен навсякъде. Качествените производители винаги опаковат своите стоки добре, така че нищо да не се повреди по време на транспортирането. Дори ъглите на  опаковките трябва да бъдат безупречни.

Когато обикаляте из магазините, какво ви привлича вниманието и ви кара да закупите определен продукт? Много хора купуват стоки въз основа на дизайна на опаковките. Всъщност 36% от потребителите избират продукт на базата на неговата опаковка. Освен това 64% от клиентите изпробват нов продукт поради дизайна на опаковката. Именно заради това трябва да се обърне внимание на външния вид на дадената стока и дали той има здрава опаковка.

Погледнете етикета на опаковката

Всяка важна информация за продукта трябва да я има на гърба на опаковката и да бъде написана на езика на страната в която е произведен и, разбира се, на езика на страната в която го закупувате. Eтикетът трябва да съдържа точно определена информация относно конкретната стока. Ако не може да се разчете, защото текста е размазан, с твърде малък шрифт или е написано на непонятен език, по-добре не го купувайте.

На етикета трябва да бъдат отпечатани всички официални езици на държавата, където стоката или услугата се продава.

Освен това, етикетирането не трябва да бъде представено по такъв начин, че да изглежда сякаш стоката носи знак за качество, каквото всъщност няма. Обаче, важно е да се знае, че някои производители използват специални символи, които са сигурен знак за качеството и директно ще отговарят на въпроса Ви дали продукта, който закупувате е обвит в здрава опаковка.

► Етикетите на стоките обикновено показват:

•  наименованието на стоката;

•  името и адреса на производителя и на вносителя, ако стоката е внос;

•  теглото (ако е необходимо), вида на стоката, срока на годност, условията за съхранението й и указанията за употреба, ако е необходимо.

► Обърнете внимание на шрифта

Логото е лицето на всяка марка, и то заслужава специално внимание. Винаги е направена така, че да не бъде подправено: дори и след години употреба, логото ще бъде лесно разпознаваемо. Всички шрифтове и символи на устройството и на здрава опаковка трябва да са гладки, четливи и незаличими.

► Обърнете внимание на материала

Материала, било то пластмаса, каучук, или алуминий, играе ключова роля за създаването на здрава опаковка и трябва да бъде с високо качество. Известните марки не пестят от материали. пластмасовата обвивка трябва да е гладка, без релеф или други несъвършенства. При по-обстоен преглед на  фалшив продукт лесно се разкрива евтина пластмаса с матови оттенъци и неравни повърхности.

Важни изисквания за някои видове стоки:

а) Опаковки за хранителни стоки

Освен изискванията, изброени по-горе, за определени храни са необходими етикети с информация като:

• количеството на изброените съставки в низходящ ред;

• теглото на една опаковка или броя на стоките в пакета;

• срока на годност – „годно до” или „да се използва до” определена дата;

• указания за съхранение (например, щом се разопакова, да се държи в хладилник);

• място на произход и процентното съдържание на алкохол в стоката.

 

б) Лекарства в хуманната медицина

Важно е за всички външни опаковки да показват всякаква информация, която е необходима за правилно прилагане на лекарството, включително пълни съвети за безопасност относно лекарството.

Външната здрава опаковка, също така, трябва да посочва информация относно:

• вида на лекарството;

• състав, включително активни съставки, дозировката за една таблетка;

• съдържанието по тегло, обем или бройки в една доза;

• правилния метод за прилагане и употребата му до определената дата.

Също така трябва да бъде дадена информация относно терапевтичните индикации и противопоказанията, всякакви подходящи предпазни мерки, странични ефекти и отделни предупредителни знаци.

в) Опасни стоки

Тези стоки са обект на регулиране от специални закони, които поставят някои по-строги изисквания. При този вид стоки, здравата опаковка е задължителна, за да осигури Вашата безопасност.

Етикетът задължително трябва да съдържа информация относно наименованието на съставката, съдържаща се в опаковката, произхода на стоката, описание на отделните рискове, произтичащи от употребата на стоката.

Също така, трябва да се означат различни символи за опасност, отпечатани в черно на оранжева основа – те са идентични в целия Европейски съюз.

 

 

 

 

г) Други стоки

При широка гама от стоки съществува изискване етикетът да съдържа точно определена информация относно конкретната стока, като например:

• Етикетите на козметичните продукти – всичките им съставки. Поради малкия размер на опаковката на такива стоки, списъкът със съставките често се публикува като книжка (в книжен формат) и се предоставя на клиентите при поискване.

• Етикетите на стоките от текстил трябва да посочват състава на преждата (на конците).

• Етикетите на домакинските уреди трябва да съдържат информация относно консумацията на енергия (етикетиране за енергията).

• При новите леки автомобили трябва да се посочва консумацията на гориво и излъчването на СО2 (етикет за СО2).

• Етикетите на обувките трябва да дават информация за това, от какви материали са направени подметката, външната част и хастара.