Опаковъчна Индустрия

5 Съвета за Опаковане за Транспортиране на Стоки

опаковане за транспортиране

Подготовката, нужна за да се осъществи един безопасен транспорт на стоките, включва основни дейности по измерване и опаковане за транспортиране с подходящи опаковки. Така се осигурява защитата на товара, за да може той да достигне до крайната си дестинация в перфектен вид и за да се запази качеството му. Как може да се осъществи въпросният безопасен транспорт ? Ние ще Ви помогнем като Ви покажем 5 ключови дейности, които се използват във всички компании за опаковане за транспортиране на стоки.

Дейности по приемането на товари и опаковане за транспортиране:

1.Преброяване на отделните единици товар и палетизиране

Преди да започне транспортирането палетите се преброяват, което е предимство за следене на обемите и бройките товари. Палетизирането е основна дейност при подготовката на товарите за транспортиране. При него те се поставят върху палети – обикновени, или стойки, или стелажи. Палетите имат стандартни размери,  което улеснява подреждането им в различни транспортни средства.

2. Претегляне на общия товар и/или на отделните единици, според необходимостта

След палетизирането и преброяването на товара, той се претегля за да се установи неговото тегло и да се определи подходящият вид опаковка.

3. Определяне на обема на товарите

Чрез измерване на основните параметри на опаковката можете да изчислите обема на кутията или цилиндъра и след това да изчислите обема на цялата пратка в кубични метри. Получените цифри ще ви помогнат да сравните цените за доставка с един или друг транспорт и да изберете подходящата опция.

товвр

4. Определяне на вида опаковка и избор на подходящия опаковъчен материал

За по-добро запечатване на малки кутии и торбички се използват адхезивни ленти. Можете да избирате ленти с различни ширини и цветове. Те запечатват малки кутии и торбички, а когато е необходимо да се отпечатат тези малки опаковки, не остава следа от лентите. С цел по-безопасно опаковане за транспортиране,  можете да изберете сред  2-та основни вида опаковки:

 • Меки опаковки – скоч лента, хартия, картон, плътна тъкан. Тези опаковки променят формата си, след като товарите се поставят в тях.
 • Твърди опаковки – дървени сандъци, контейнери, полутрейлъри, трейлъри. Тези опаковки са произведени от дърво, метал, пластмаса, стъкло; те не променят формата си след поставяне на товарите в тях.

Меки опаковки:

–  Меките опаковки се използват за транспортиране на дрехи, документи, и др.

 

Твърди опаковки:

– Твърдите опаковки са подходящи за чупливи товари и товари, които могат лесно да се повредят при товарене и разтоварване и именно заради това те играят ключова роля за да се осъществи напълно безопасно опаковане за транспортиране на крехки стоки, като например:

 • Стъкла – витрини, автостъкла, кристални изделия и др.
 • Акумулатори
 • Туби с течности
 • Опаковки и буркани с течности: бои и др.
 • Санитарен фаянс
 • Оптика
 • Домакински съдове
 • Мебели
 • Медицинско оборудване
 • Спортно оборудване
 • Аудио, фото и видео оборудване
 • Игрални автомати и др.

След опаковане в подходящия опаковъчен материал или контейнер следва:

5. Поставяне на заключващи средства (пломби или катинари) и етикиране

С непрекъснатото развитие на бизнеса и транспортирането на ценни товари се увеличава и необходимостта от обезпечаване на сигурността им. Всяка компания си задава въпроса: Как може да бъде осъществен безопасен транспорт на стоката до клиента ?  За постигането на тази цел компаниите започнали да използват специални устройства за поставяне на пластмасови пломби. Те играят ключова роля при опаковане за транспортиране на стоката.

Предимството на поставянето на пластмасови пломби е в това, че след като се постави захващащият елемент с пломбата, тази пломба може да се премества само в една посока – посоката на по-силно затягане, а при опит за преместване в обратната посока се застопорява. Защитата на товари с пломби гарантира невъзможност за кражба на стоки и е облекчение както за изпращача, така и за превозвача.

Опаковката и пломбирането на товарите се извършва от персонала, в присъствието на изпращача. Номерата на пломбите се включват в документа за транспортиране. Когато товарите достигнат до крайната дестинация, се проверява съответствието на номерата на пломбите и тяхната цялост.

 

Независимо каква опаковка ще използвате за товарите си, те трябва задължително да бъдат подходящо маркирани с етикети, за да се обработват правилно по време на транспортирането, ако се наложи прехвърляне на товари, междинно складиране и др. Етикетите типично включват вида на товара, броя на единиците в опаковката, дали товарите са чупливи, дали имат нужда от специален режим на транспортиране.

Това са 5-те основни дейности по приемането на товари и опаковане за транспортиране.

Доставка с температурен контрол

Температуро-контролираната доставка не е нищо ново, но винаги има много неща за разглеждане, тъй като всяка пратка е специфична – особено ако искате да направите най-рентабилния избор. Този вид доставка също е играе важна роля при специалното опаковане за транспортиране на продукти, които са чувствителни към външната температура. Очевидно е, че опаковката е от ключово значение.

Много видове контейнери са подходящи за опаковане за транспортиране при контролирана температура. Евтини и лесни за запечатване, увиване и натрупване, кашоните са може би най-популярната опция доставки на продукти в контролирана температура. Имайте предвид, че докато картонът е съвместим с хладилните опаковки (при условие че кутията е опакована в пластмаса), той не е подходящ за сух лед, (който не може да бъде опакован). Ако възнамерявате да доставяте продукти, пластмасовите контейнери са вашата опция, тъй като те са идеални за избягване на излишната влага. Също така често се използват дървени кутии, които се считат за най-безопасния вариант за доставки на замразени храни, защото те са много здрави и са съвместими със сухия лед.

Друг важен фактор, играещ не по-малко важна роля за по-сигурното опаковане за транспортиране на стоки е термохромното мастило. Може би се чудите какво общо има мастилото с превозваните с контролирана температура стоки?  Някои дизайнери на опаковки имат кутии и етикети, отпечатани с термохромно мастило, защото то променя цвета си, когато въпросният продукт се транспортира или съхранява при неподходяща температура. Тази мярка за безопасност е особено популярна сред фармацевтичната индустрия, но други сектори вероятно ще последват примера в близко бъдеще.

 Специално внимание трябва да се обърне и на изолационния материал.Преди да прецените какъв тип контейнер ще изберете, най-добре е да направите запитване за изолационния материал, който ще се използва за доставката. Пластмасовите втулки и подложките от стиропор могат да се комбинират с повечето, ако не и с всички видове контейнери, но някои превозвачи избират да използват хладилни опаковки, за да избегнат риска от замърсяване или сух лед, тъй като стоката трябва да остане замразена.

Следвайки тези 5 съвета за опаковане за транспортиране на стоки , Вие ще можете да осигурите безопасен транспорт на вашите товари до всяка част на света, с гаранция за удовлетвореност на клиента.